Autoprogram pro naše partnery

earthpower, autoprogram

earthpower-me.eu
PhytoChi - posilující bylinný nápoj a povzbuzující doplněk stravy

Autoprogram pro naše partnery

pasek.jpgPravidla „Program auto" organizované Earth Power Europe Sp. z o. o.


§ 1
Předmět Pravidel

     Cílem těchto pravidel je stanovit podmínky pro spolupráci mezi stranami v rámci Programu auto,
který spočívá v propagaci společnosti Earth Power Europe Sp. z o.o. , arovněž produktů nabízených touto společností umístěním reklamní samolepky na autě partnera, v souladu s ustanoveními těchto Pravidel.

§ 2
Definice

     Termíny používané v těchto Pravidlech se rozumí:

1.     Auto - auto ve vlastnictví partnera nebo jiné osoby, která písemně vyjádřila svůj souhlas k jeho použití partnerovi pro účely související s uplatněním Programu auto. Vozidlo nesmí být starší než 8 let;

2.     Organizátorem Programu auto je společnost Earth Power - Earth Power Europe Sp. z o. o. se sídlem v Poznani, UL.Sielska 17A, 60-129 Poznaň, IČO: 525-24-03-154, DIČ: 140962041, KRS: 0000283663;

3.     Reklamní polepy – umístěné na vozidle podle vzoru, který tvoří přílohu 1 těchto Pravidel

4.     Partner - účastník Programu auto, je také subjektem registrovaným v distribučním systému Earth Power a má status partnera v systému EP;

5.     Program auto - marketingový program zaměřený na prezentaci Earth Power a rovněž produktů, které tato společnost nabízí, za podmínek uvedených v těchto Pravidlech, dále jen Program;

6.     Body auto (PA) – fakturační jednotky Programu auto. Partner, který se zúčastňuje Programu auto, obdrží 1 (jeden) PA za každou jím nebo jeho strukturou zakoupenou láhev produktu Earth Power. PA budou účtovány pouze v prvních 5 partnerských generacích MLM struktury;

7.     Hodnota auta - tržní hodnota auta představuje ekvivalent odhadu hodnoty auta uvedený v pojistce AC auta;

8.     Odměna partnera (WP) - částka zaplacená partnerovi na základě účasti v Programu auto, která představuje součin PA a hodnotu 2,- PLN brutto. Jednorázově vyplacená WP nesmí překročit 1/36 hodnoty auta. Nezúčtované PA z předcházejících zúčtovacích období je možné přiřadit do výplaty za období běžné, nicméně částka zahrnuta do vypořádání PA z předchozího účetního období nesmí překročit částku PA shromážděnou v aktuálním zúčtovacím období. Partner si určuje výši vypořádání PA.

§ 3
Přistoupení

1.     Vstoupit doProgramu může každý partner, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech "Program auto".

2.     Vstup do „Programu auto“ je podmíněn přijetím těchto Pravidel a souhlasem s jeho dodržováním po celé období účasti v Programu.

§ 4
Odstoupení od programu

1.     Partner může odstoupit od programu kdykoli bez udání důvodu. Písemnou formou informuje Earth Power o odstoupení od programu. Odstoupení nabude účinnost od momentu doručení písemného prohlášení na Earth Power.

2.     Předpokládá se, že partner, který odeslal Earth Power písemné prohlášení o odmítnutí přijetí změněných ustanovení Pravidel, odstupuje z Programu dnem zveřejnění změn Programu. Prohlášení o odmítnutí změněných ustanovení Pravidel je platné pokud je odeslané Earth Power do 7 dnů ode dne zveřejnění informace o změně Pravidel.

3.     Ukončení Programu je rovnocenné s odstoupením z Programu všech partnerů.

§ 5
Doba trvání

1.     Doba trvání „Programu auto“ je neomezená a Program vstupuje v platnost dnem zveřejnění těchto Pravidel.

2.     Earth Power si vyhrazuje právo ukončit  Program auto. Program auto zaniká v momentu zveřejnění této informace na webových stránkách www.earthpower.pl.

§ 6
Povinnosti partnera

     Partner se zavazuje, že:

1.     předloží Earth Power důkaz o vlastnictví auta nebo doklad potvrzující oprávnění používat vozidlo pro účely související s realizací Programu auto,

2.     předloží Earth Power doklad o pojištění vozidla,

3.     předloží Earth Power aktuální dokumenty uvedené v odstavci. 1 a 2, pro ověření řádného výkonusmlouvy na základě žádosti neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti,

4.     zabezpečí olepení vozidla a neodstraní reklamní nálepky  po celou dobu účasti v „Programu auto“ nebo do doby ukončení „Programu auto“. Reklamní polepy jsou k dispozici v prodejně Earth Power, náklady na jejich výrobu, doručení a umístění na autě, stejně jako jejich odstranění, budou účtovány v plné výši partnerovi,

5.     olepí auto podle vzoru uvedeného v příloze č. 1,

6.     neumístí na vozidle jakékoli jiné materiály reklamní nebo propagační povahy bez předchozího písemného souhlasu Earth Power,

7.     okamžitě, nejpozději do 7 dnů informuje Earth Power o ztrátě práva na užívání vozidla pro účely související s výkonem „Programu auto“,

8.     zaručení obratu min. 100 produktů v 5 generacích struktury partnera,

9.     zaslání žádosti o platbu odměny po skončení každého zúčtovacího období. Žádost o proplacení odměny tvoří přílohu č. 2 Pravidel.

10.   odeslání fotodokumentace levé i pravé strany olepeného vozidla v souladu s přílohou č. 2 na adresu Earth Power, resp. na e-mail biuro@earthpower.pl,

11.   vystaví daňový doklad s DPH.

§ 7
Odměna partnera

     Earth Power se zavazuje k zaplacení odměny partnerovi, která bude účtována na základě podmínek, které jsou definovány v § 2, odst. 8, po splnění podmínek stanovených v Pravidlech. Earth Power má právo odmítnout náhradu, pokud zjistí, že partner nerespektuje některé z ustanovení této dohody.

§ 8
Změna pravidel

     Earth Power si vyhrazuje právo na změnu ustanovení tohoto nařízení kdykoliv, bez udání důvodu. Změněná pravidla vstoupí v platnost po zveřejnění informace o změně na stránkách www.earthpower.pl.

§ 9
Vyloučení odpovědnosti

     Earth Power nenese odpovědnost za škody způsobené vozidlem zúčastněném v Programu v průběhu nebo po jeho zániku a spojené s účastí v Programu.

§ 10
Kontrola partnera

     Earth Power si vyhrazuje právo kontrolovat partnera v správném plnění podmínek „Programu auto“ podle těchto Pravidel po celou dobu jejího trvání. Tato kontrola může spočívat především ve vizuální kontrole, která prověří, zda bylo auto správně olepené, kdekoliv, kdykoliv a bez předchozího oznámení partnerovi o plánované vizuální kontrole vozidla, nebo požádat o předložení aktuální dokumentace uvedené v § 6. 1 a 2.

§ 11
Závěrečná ustanovení

1.     Ve věcech, na které se nevztahují Pravidla, se uplatní ustanovení polského práva.

2.     Příslušný pro řešení případných sporů, které mohou vzniknout mezi partnerem a Earth Power v souvislostí s „Programem auto“ je lokální obecný soud v Poznani.

 

Příloha č. 1: vizualizace olepení

Příloha č. 2: žádost o výplatu PA

Příloha č. 3: Prohlášení o přistoupení do „Programu auto“

Copyright © www.earthpower-me.eu, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.earthpower-me.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace